Bilgi Deposu

Bilgi Merkezi

Yönetmelikler, İş Modelleri, Stratejiler, Ara Misyonlar, Dijitalleşme, Teknoloji Merkezlerindeki Gelişmeler...

Tekstil, İnşaat ve Enerji Yoğun Sektörlerde Döngüsel Teknolojiler ve İş Modelleri İçin Endüstriyel Teknoloji Yol Haritası

Avrupa Komisyonu, malzeme ve ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarını ele alan tekstil, inşaat ve enerji yoğun sektörler için 92 kilit döngüsel teknolojiyi ve inovasyon zorluklarını tanımlayan bir yol haritası yayımladı. Araştırma ve yenilik için yeni ERA (Avrupa Araştırma Alanı) kapsamında hazırlanan bu yol haritası, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki önemli ortaklıkları endüstriyel ekosistemlerle ilişkilendirip, araştırma sonuçlarını yayma ve ekonomide daha hızlı…

Yeşil Dönüşüm Yaygınlaştırma Etkinliğine Davetlisiniz!

Erasmus+ Programı destekli DigiVIP Projesi, çıktılarını yaygınlaştırmak, üniversite-iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeşil dijital dönüşüm yönetimi alanında bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında İngiltere ve Almanya’dan yeşil dijital dönüşüm iyi uygulama örnekleri tanıtılırken, alanında uzman akademisyenler tarafından da dijital olgunluk ile dijitalleşme stratejisi hazırlama eğitimi verilecek. Tarih: 18 Mayıs 2023 İstanbul Üniversitesi Beyazıt…

Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu Genel Bilgilendirme Webinarı'nı Kaçırmayın!

İklim Değişikliğine Uyum Misyonu 2023 çağrıları kapsamında detayların paylaşılacağı etkinlikte ayrıca;• Misyon Çağrılarında başarıya ulaşmak için gereken anahtar unsurlar tanıtılacak.• “İklim Değişikliğine Uyum” Misyonunda başarılı olmuş projelerin profilinde beklenen özellikler hakkında bilgilendirme yapılacak.• TRAMI isimli Misyon Projesi kapsamında sunulan iş birliği fırsatları paylaşılacak.• “İklim Değişikliğine Uyum” Misyon çağrıları altında fonlanacak projelerde beklenen profil tipleri tanıtılacak. Tarih: 9 Mayıs 2023 Kayıt…

Çevre Eylem Programı

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat çevre ve iklim hedeflerindeki ilerlemeyi ölçmek istiyor. Komisyon bu nedenle 2 Mayıs 2022’de yürürlüğe giren 8. Çevre Eylem Programı(ÇEP) kapsamında ilerlemeyi ölçecek çevresel, sosyal ve ekonomik temel göstergeleri belirledi. 8. ÇEP, 7. Programda (2014-2020) belirlenen “Gezegen sınırları içinde iyi yaşamak” 2050 hedefiyle AB’nin 2030’a kadar, yeşil dönüşümünü adil ve kapsayıcı şekilde hızlandırmayı ve AB iklim ve…

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu

AB ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi(DESİ) 2022 yılı raporu, 28 Temmuz 2022 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlandı. Raporda, COVİD-19 Pandemisi sırasında AB ülkelerinin dijitalleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtirken; dijital beceriler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve gelişmiş 5G ağlarının yaygınlaşması alanlarında eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Raporda yer verilen bulgulardan bazıları ise şöyle: •Finlandiya,  Danimarka,  Hollanda ve İsveç…

Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

2021-2027 dönemini kapsayacak – Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılı Eylül ayında genel hatları ile açıklandı. Belirlediği 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren “Ufuk Avrupa Misyon Ara Raporları” yayımlandı. Ufuk Avrupa Misyon raporları ile AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi ve daha ölçülebilir hedefler dahilinde değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen misyonlar kanserle savaşmak, iklim değişikliğine uyum…

Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri

Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor yayınlandı. Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu[1] tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor[2] yayınlandı. Bu raporda döngüsel ekonomiye geçişte finansmana ulaşmaya yardımcı olmak için tavsiyeler ve bu geçiş dönemindeki zorluklar yer almaktadır. Finansman seviyesini arttırmak için döngüsel ekonomiye…

Hammadde Hızlandırıcı Programı

Yeni başlayanlar için RM Hızlandırıcı Programı üç fazdan (Invent, Build, Grow) oluşur. Her bir faz arasında, bir sonraki aşamaya girmek için start-up’ların onaylanması gereken aşama kapıları vardır. Her aşamanın kendine özgü amaçları, süreci, finansmanı ve zaman çizelgesi bulunmaktadır. Her aşamada sağlanan destek, hem grup çalışması, bireysel koçluk hem de yerel ve ulusal ekosistemlerine demirleme girişimlerinden oluşur. Seçilen start-up’ların başarı oranını…

Turizm Sektöründe Dijitalleşme

Yalnızca yerel değil küresel ölçekte hissedilen Covid-19 krizinden en çok etkilenen sektörlerin başında Turizm gelmektedir. Krizin oluşturduğu belirsizlik sebebiyle birçok ülkenin sınırlarını kapatması, getirdiği seyahat kısıtlamaları bu süreçte turizmin olumsuz anlamda etkilenmesine sebep olmuştur. Bu olumsuz etkileri azaltmak için Avrupa Komisyonu, seyahat ve turizme yönelik bir rehber[1] yayınlamıştır.  Yayınlanan bu rehberde tüm dünyanın etkilenmeye başladığı teknolojik gelişmelerin önemi de vurgulanmıştır.…

Smart Specialization Strategy - Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Avrupa Komisyonu’nun yenilenmiş uyum politikası kapsamında tasarlanan, hem ekonominin güçlü ve potansiyelinin analizine hem de geniş paydaş katılımı ile Girişimci Keşif Sürecine (EDP) dayalı müdahale için stratejik alanların tanımlanması ile karakterize edilen, mekana dayalı bir yaklaşımdır. Bölgelerin kendi dinamikleri ile kendilerine özgü rekabet alanlarını yaratabilmeleri ve bu rekabet avantajlarını geliştirmeleri, bölgesel kalkınma açısından kritik bir öneme sahiptir.…
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği
The European Green Deal - AB Yeşil Düzen
Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri
Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları
Turizm Sektöründe Dijitalleşme
Hammadde Hızlandırıcı Programı
Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi
S.S.S. – Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu
Çevre Eylem Programı