Bilgi Deposu

Bilgi Merkezi

Yönetmelikler, İş Modelleri, Stratejiler, Ara Misyonlar, Dijitalleşme, Teknoloji Merkezlerindeki Gelişmeler...

Dijital Avrupa Programı

Dijital Avrupa Programı, AB’nin dijital bağımsızlığını sağlamak, dijital teknoloji ve altyapılarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak, ileri teknolojilere yatırım ve KOBİ’lerin bu teknolojilere erişimlerinin artırılması hedefleriyle yola çıkmıştır.  Bu doğrultuda, 2021-2027 mali döneminde faaliyet gösterecek olan Dijital Avrupa Programının bütçesi 7,5 milyar Euro olup 5 ana bileşen kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri destekleyecektir. Programın amacı; Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek…

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar iklim değişikliği ile mücadele etmek ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için ortaya koyduğu bir stratejidir. Bu strateji, AB’nin net sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığını sonlandırmayı ve kolektif ilerlemeyi hedefliyor. Yeşil Mutabakat, Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir kıta olma taahhüdünü içeren bağlayıcı bir taahhüttür. 2021 Temmuz’unda…

Ufuk Avrupa Proje Teklifi Hazırlığına Dair Püf Noktalar

Ufuk Avrupa Programı Nedir? Ufuk Avrupa Programı Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği bir çerçeve programdır. UFUK2020 Programı’nın devamı niteliğindeki program, araştırma ve yenilik konularında çok geniş finansman fırsatları sağlar. Program kapsamında çok geniş başlıklarda başvuruya açılan çağrılar yoluyla, gerekli niteliklere sahip başvuru sahipleri, proje tekliflerini sunmaya davet edilir. Komisyon’a sunulan bu proje teklifleri değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler fon almaya hak…

Tekstil, İnşaat ve Enerji Yoğun Sektörlerde Döngüsel Teknolojiler ve İş Modelleri İçin Endüstriyel Teknoloji Yol Haritası

Avrupa Komisyonu, malzeme ve ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarını ele alan tekstil, inşaat ve enerji yoğun sektörler için 92 kilit döngüsel teknolojiyi ve inovasyon zorluklarını tanımlayan bir yol haritası yayımladı. Araştırma ve yenilik için yeni ERA (Avrupa Araştırma Alanı) kapsamında hazırlanan bu yol haritası, Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki önemli ortaklıkları endüstriyel ekosistemlerle ilişkilendirip, araştırma sonuçlarını yayma ve ekonomide daha hızlı…

Yeşil Dönüşüm Yaygınlaştırma Etkinliğine Davetlisiniz!

Erasmus+ Programı destekli DigiVIP Projesi, çıktılarını yaygınlaştırmak, üniversite-iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeşil dijital dönüşüm yönetimi alanında bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında İngiltere ve Almanya’dan yeşil dijital dönüşüm iyi uygulama örnekleri tanıtılırken, alanında uzman akademisyenler tarafından da dijital olgunluk ile dijitalleşme stratejisi hazırlama eğitimi verilecek. Tarih: 18 Mayıs 2023 İstanbul Üniversitesi Beyazıt…

Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu Genel Bilgilendirme Webinarı'nı Kaçırmayın!

İklim Değişikliğine Uyum Misyonu 2023 çağrıları kapsamında detayların paylaşılacağı etkinlikte ayrıca;• Misyon Çağrılarında başarıya ulaşmak için gereken anahtar unsurlar tanıtılacak.• “İklim Değişikliğine Uyum” Misyonunda başarılı olmuş projelerin profilinde beklenen özellikler hakkında bilgilendirme yapılacak.• TRAMI isimli Misyon Projesi kapsamında sunulan iş birliği fırsatları paylaşılacak.• “İklim Değişikliğine Uyum” Misyon çağrıları altında fonlanacak projelerde beklenen profil tipleri tanıtılacak. Tarih: 9 Mayıs 2023 Kayıt…

Çevre Eylem Programı

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat çevre ve iklim hedeflerindeki ilerlemeyi ölçmek istiyor. Komisyon bu nedenle 2 Mayıs 2022’de yürürlüğe giren 8. Çevre Eylem Programı(ÇEP) kapsamında ilerlemeyi ölçecek çevresel, sosyal ve ekonomik temel göstergeleri belirledi. 8. ÇEP, 7. Programda (2014-2020) belirlenen “Gezegen sınırları içinde iyi yaşamak” 2050 hedefiyle AB’nin 2030’a kadar, yeşil dönüşümünü adil ve kapsayıcı şekilde hızlandırmayı ve AB iklim ve…

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu

AB ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi(DESİ) 2022 yılı raporu, 28 Temmuz 2022 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlandı. Raporda, COVİD-19 Pandemisi sırasında AB ülkelerinin dijitalleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtirken; dijital beceriler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve gelişmiş 5G ağlarının yaygınlaşması alanlarında eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Raporda yer verilen bulgulardan bazıları ise şöyle: •Finlandiya,  Danimarka,  Hollanda ve İsveç…

Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

2021-2027 dönemini kapsayacak – Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılı Eylül ayında genel hatları ile açıklandı. Belirlediği 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren “Ufuk Avrupa Misyon Ara Raporları” yayımlandı. Ufuk Avrupa Misyon raporları ile AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi ve daha ölçülebilir hedefler dahilinde değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen misyonlar kanserle savaşmak, iklim değişikliğine uyum…

Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri

Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor yayınlandı. Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu[1] tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor[2] yayınlandı. Bu raporda döngüsel ekonomiye geçişte finansmana ulaşmaya yardımcı olmak için tavsiyeler ve bu geçiş dönemindeki zorluklar yer almaktadır. Finansman seviyesini arttırmak için döngüsel ekonomiye…
Dijital Avrupa Programı
Ufuk Avrupa Proje Teklifi Hazırlığına Dair Püf Noktalar
Avrupa
Yeşil Mutabakatı
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği
Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri
Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları
Turizm Sektöründe Dijitalleşme
Hammadde Hızlandırıcı Programı
S.S.S. – Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi
Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi
Çevre Eylem
Programı
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu
The European Green Deal - AB Yeşil Düzen