Bilgi Deposu

Bilgi Merkezi

Yönetmelikler, İş Modelleri, Stratejiler, Ara Misyonlar, Dijitalleşme, Teknoloji Merkezlerindeki Gelişmeler...

Çevre Eylem Programı

AB Komisyonu, Yeşil Mutabakat çevre ve iklim hedeflerindeki ilerlemeyi ölçmek istiyor. Komisyon bu nedenle 2 Mayıs 2022’de yürürlüğe giren 8. Çevre Eylem Programı(ÇEP) kapsamında ilerlemeyi ölçecek çevresel, sosyal ve ekonomik temel göstergeleri belirledi. 8. ÇEP, 7. Programda (2014-2020) belirlenen “Gezegen sınırları içinde iyi yaşamak” 2050 hedefiyle AB’nin 2030’a kadar, yeşil dönüşümünü adil ve kapsayıcı şekilde hızlandırmayı ve AB iklim ve…

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu

AB ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi(DESİ) 2022 yılı raporu, 28 Temmuz 2022 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlandı. Raporda, COVİD-19 Pandemisi sırasında AB ülkelerinin dijitalleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtirken; dijital beceriler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve gelişmiş 5G ağlarının yaygınlaşması alanlarında eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Raporda yer verilen bulgulardan bazıları ise şöyle: •Finlandiya,  Danimarka,  Hollanda ve İsveç…

Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

2021-2027 dönemini kapsayacak – Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılı Eylül ayında genel hatları ile açıklandı. Belirlediği 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren “Ufuk Avrupa Misyon Ara Raporları” yayımlandı. Ufuk Avrupa Misyon raporları ile AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi ve daha ölçülebilir hedefler dahilinde değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen misyonlar kanserle savaşmak, iklim değişikliğine uyum…

Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri

Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor yayınlandı. Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu[1] tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor[2] yayınlandı. Bu raporda döngüsel ekonomiye geçişte finansmana ulaşmaya yardımcı olmak için tavsiyeler ve bu geçiş dönemindeki zorluklar yer almaktadır. Finansman seviyesini arttırmak için döngüsel ekonomiye…

Hammadde Hızlandırıcı Programı

Yeni başlayanlar için RM Hızlandırıcı Programı üç fazdan (Invent, Build, Grow) oluşur. Her bir faz arasında, bir sonraki aşamaya girmek için start-up’ların onaylanması gereken aşama kapıları vardır. Her aşamanın kendine özgü amaçları, süreci, finansmanı ve zaman çizelgesi bulunmaktadır. Her aşamada sağlanan destek, hem grup çalışması, bireysel koçluk hem de yerel ve ulusal ekosistemlerine demirleme girişimlerinden oluşur. Seçilen start-up’ların başarı oranını…

Turizm Sektöründe Dijitalleşme

Yalnızca yerel değil küresel ölçekte hissedilen Covid-19 krizinden en çok etkilenen sektörlerin başında Turizm gelmektedir. Krizin oluşturduğu belirsizlik sebebiyle birçok ülkenin sınırlarını kapatması, getirdiği seyahat kısıtlamaları bu süreçte turizmin olumsuz anlamda etkilenmesine sebep olmuştur. Bu olumsuz etkileri azaltmak için Avrupa Komisyonu, seyahat ve turizme yönelik bir rehber[1] yayınlamıştır.  Yayınlanan bu rehberde tüm dünyanın etkilenmeye başladığı teknolojik gelişmelerin önemi de vurgulanmıştır.…

Smart Specialization Strategy - Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Avrupa Komisyonu’nun yenilenmiş uyum politikası kapsamında tasarlanan, hem ekonominin güçlü ve potansiyelinin analizine hem de geniş paydaş katılımı ile Girişimci Keşif Sürecine (EDP) dayalı müdahale için stratejik alanların tanımlanması ile karakterize edilen, mekana dayalı bir yaklaşımdır. Bölgelerin kendi dinamikleri ile kendilerine özgü rekabet alanlarını yaratabilmeleri ve bu rekabet avantajlarını geliştirmeleri, bölgesel kalkınma açısından kritik bir öneme sahiptir.…

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu olarak adlandırılan SusChem, aynı zamanda endüstri, akademi, politika yapıcılar ve daha geniş toplumu bir araya getiren bir forumdur. Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu olarak adlandırılan SusChem,  aynı zamanda endüstri, akademi, politika yapıcılar ve daha geniş toplumu bir araya getiren bir forumdur. Vizyonu; rekabetçi ve yenilikçi bir Avrupa için kimya ve biyoteknolojiyi bir araya getirerek gelecek…

The European Green Deal - AB Yeşil Düzen

Atmosfer ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki sekiz milyon türden bir milyonu kaybolma riski altındadır. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor. “Avrupa Yeşil Düzeni” bu zorluklara yanıt olarak 2050 yılında net sera gazı emisyonu bulunmayan ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıldığı modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiyle AB’yi adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni…

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği

AB Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (CBAM veya SKD) dair yönetmelik önerisi, 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı! Demir-Çelik, aluminyum, gübre, çimento ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren yönetmelik önerisi 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı! CBAM, kabul edildiği takdirde, AB’den daha düşük çevre standartlarına sahip ülkelerden çelik, çimento ve gübre gibi karbon yoğun sektörlerde ithalata bir vergi uygulayacak.  CBAM, 1 Ocak…
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği
The European Green Deal - AB Yeşil Düzen
Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri
Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları
Turizm Sektöründe Dijitalleşme
Hammadde Hızlandırıcı Programı
Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi
S.S.S. – Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu
Çevre Eylem Programı