Çalışma Alanlarımız
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri
KOBİ İnovasyonu Destek Eylemleri
Girişimciliği Destekleme Eylemleri
Plastik Geri Dönüşümde Yenilikçi Yaklaşım
Kümelenme Faaliyetleri

Endüstriyel Simbiyoz üzerine Etki Analizi
Yaygınlaştırma ve İletişim Faaliyetleri
İki haftada bir gönderilen “Avrupa Birliği Haberleri Bülteni” miz ile her sayıda 4.000’in üzerinde üyemize ulaşıyoruz.
Son projelerimizi inceleyin!