Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi Raporu

AB ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi(DESİ) 2022 yılı raporu, 28 Temmuz 2022 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlandı.

Raporda, COVİD-19 Pandemisi sırasında AB ülkelerinin dijitalleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtirken; dijital beceriler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve gelişmiş 5G ağlarının yaygınlaşması alanlarında eksikliklerin olduğunu gösteriyor.

Raporda yer verilen bulgulardan bazıları ise şöyle:

•Finlandiya,  Danimarka,  Hollanda ve İsveç dijitalleşme alanında AB ülkeleri arasında ön sıralarda olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, yapay zeka ve büyük veri gibi gelişmiş dijital teknolojilerin bu ülkelerdeki kullanımının %30’un altında olduğu belirtiliyor. 2030 Dijital On Yıl hedefinde planlanan gelişmiş dijital teknoloji seviyesi ise %75.

Salgını sırasında işletmelerin dijital çözümleri daha çok kullanılmasıyla, AB genelinde bulut bilişim kullanımı %34’e ulaştı. Yapay zeka ve büyük veri kullanımı ise sırasıyla %8 ve %14 ile yetersiz kaldı.

•İtalya, Polonya ve Yunanistan son beş yıl içerisinde DESI puanlarını önemli ölçüde iyileştirdi ve bu ülkelerdeki yatırımlar AB fonlarıyla desteklendi.

•AB KOBİ’lerinin yalnızca %55’i dijitalleşme konusunda en az temel seviyeye sahip ve 2030’a kadar bu konudaki hedef %90 olarak belirlenmiştir. Bu da KOBİ’lerin neredeyse yarısının dijitalin yarattığı fırsatlardan yararlanmadığını göstermektedir.

•16-74 yaş arasındaki Avrupa vatandaşlarının sadece %54’ü en temel dijital becerilere sahip bulunuyor. Dijital On Yıl hedefine göre 2030’a kadar bu oranın %80’e ulaşması gerekiyor.

•2020 ve 2021 yılları arasında 500 bin bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) uzmanı AB işgücü piyasasına girmiş bulunuyor. Ancak AB’deki halihazırdaki toplam 9 milyon BİT uzmanı sayısının, 2030 yılına kadar toplam 20 milyon uzman hedefinin çok gerisinde kaldığı vurgulanıyor.

•2020 boyunca, AB işletmelerinin yarısından fazlası (%55’i) ICT uzman kadrolarının doldurulmasında güçlükler bildirdi. Uzman eksikliği, AB işletmelerinin toparlanması ve rekabet edebilirliği için önemli bir engel teşkil ediyor ve aynı zamanda AB’yi Yeşil Anlaşma hedeflerine ulaşma çabasından da geri tutuyor. Bu nedenle, işgücünün yeniden vasıflandırılması ve becerilerinin artırılması için büyük çabalar gerekmektedir.

•2021’de Gigabit bağlantısı Avrupa’da daha da arttı. Binaları fiber ile bağlayan ağların kapsama alanı, hanelerin %50’sine ulaştı ve toplam sabit çok yüksek kapasiteli ağ kapsamı %70’e çıktı. Bu kapsamdaki 2030 yılı hedefi ise %100. 5G kapsama alanı da 2021 yılında AB’deki nüfuslu alanların %66’sına yükseldi. Bununla birlikte, 5G’nin ticari olarak piyasaya sürülmesi için önemli ön koşul olan spektrum ataması hala tamamlanamadı.

Raporda ayrıca, AB Toparlanma ve Dayanıklılık Platformu’nun dijital alanındaki yenilik ve yatırımlara 127 milyar €’luk fon ayırdığı ve bu kaynağın dijital dönüşümün hızlandırılması için önemli bir fırsat sağladığını belirtiliyor.

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi, Eurostat ve özel çalışma verilerini temel alarak oluşturulmakta olup AB Üye Devletlerinin dijital ekonomi ve topluma yönelik ilerlemesini her yıl ölçerek hedefler doğrultusundaki gelişmeleri değerlendirmektedir.

Detaylı bilgi için: Digital Economy and Society Index 2022 (europa.eu)