Dijital Avrupa Programı

Dijital Avrupa Programı

Dijital Avrupa Programı, AB’nin dijital bağımsızlığını sağlamak, dijital teknoloji ve altyapılarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak, ileri teknolojilere yatırım ve KOBİ’lerin bu teknolojilere erişimlerinin artırılması hedefleriyle yola çıkmıştır.  Bu doğrultuda, 2021-2027 mali döneminde faaliyet gösterecek olan Dijital Avrupa Programının bütçesi 7,5 milyar Euro olup 5 ana bileşen kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri destekleyecektir.

Programın amacı;

  • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
  • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
  • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
  • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
  • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

Dijital Avrupa Programı, beş temel bileşen alanındaki projeleri destekleyerek dijital ve yeşil dönüşümde yaşanan zorluklara yanıt vermek için stratejik finansman sağlayacak:

1. Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)

2. Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)

3. Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)

4. İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)

5. Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

Programın ilk aşamasında bu bileşenlerden ilk üçünün kapsamına giren faaliyetler desteklenecek. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların faydalanıcıların erişime açılması planlanmaktadır. Türkiye ve diğer asosiye ülkeler, Siber Güvenlik bileşeni dışındaki bileşenlerde faaliyet gösterebilecektir. Bu program kapsamında yürütülecek faaliyetler yüzde 50 oranında desteklenecek olup, KOBİ’ler destekten yüzde 75 oranında faydalanabilecektir. Bu program kapsamındaki Koordinasyon ve Destek Eylemleri için ise Komisyon yüzde 100 destek sağlayacaktır.

Dijital Avrupa Programı kapsamında Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) kurulması planlanmaktadır. Kar amacı gütmeden; sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla çalışacak olan bu merkezler ülkemizde de kurulabilecektir. ADİM’ler sayesinde yatırım öncesi test, yatırımcı bulma, inovasyon ekosistemi ve ağ oluşturma, beceri geliştirme ve eğitim konularında hizmetler sağlanacaktır. Hibe şeklinde verilen fonlar sayesinde kurulacak olan bu merkezler üst düzey teknoloji kapasitesine erişim, diğer ağlar ile koordinasyon, iş birliği, altyapıların geliştirilmesi gibi pek çok amaca hizmet edecektir. ADİM’ler kendi tüzel kişiliğine sahip olarak ve kendini finanse edebilecek şekilde faaliyet gösterecektir.

Dijitalleşmenin geleceğine önemli katkılar sağlayacak olan Dijital Avrupa Programı’nın fırsatlarından haberdar olmak için takipte kalın!

Kaynaklar: