Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu olarak adlandırılan SusChem, aynı zamanda endüstri, akademi, politika yapıcılar ve daha geniş toplumu bir araya getiren bir forumdur.

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu olarak adlandırılan SusChem,  aynı zamanda endüstri, akademi, politika yapıcılar ve daha geniş toplumu bir araya getiren bir forumdur.

Vizyonu; rekabetçi ve yenilikçi bir Avrupa için kimya ve biyoteknolojiyi bir araya getirerek gelecek nesillere akıllı sürdürülebilir çözümler sunmaktır.

Misyonu ise, sürdürülebilir çözümler sunarak küresel zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermek için Avrupa kimyasal ve biyokimyasal yeniliğini başlatmak ve ilham kaynağı olmaktır.

SusChem ETP (Avrupa Teknoloji Platformu) ve SusChem NTP (Ulusal Teknoloji Platformu) ağı ortak hedefleri;

Avrupa ve küresel zorlukları ele alarak; endüstriyel rekabet gücünü artırmak için sanayi, akademi, sivil toplum ve ulusal hükümetleri bir araya getirmek,

Kimya sektörünün Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupa Kurumları ile konumunu desteklemek için AB çapında ortak bir strateji geliştirilmesine katkıda bulunmak (“aşağıdan yukarıya” yaklaşım),

 • Daha geniş destek elde etmek için ETP ve NTP’ lerin önceliklerini düzenlemek,
 • Araştırma ve inovasyon projelerinde uluslararası işbirliğinin ve uluslararası beceri aktarımının kolaylaştırılmasını sağlamak,
 • Özellikle KOBİ’ler için AB finansman programlarına katılımı artırmak için ağ oluşturma, küme oluşturma, proje ekipleri gibi konuları desteklemektir.

2019 yılında SusChem yapısına yeni ortakların eklenmesi ile birlikte yeni bir girişim olarak öne çıkan SusChem SIRA 2030’a kadar;

 • “Dairesel ekonomi ve kaynak verimliliği,
 • İklim değişikliğini azaltmaya yönelik düşük karbon ekonomisi,
 • Çevre ve insan sağlığını koruma” olarak kapsayıcı ve birbirine bağlı üç alan belirlemiştir.

Dairesel ekonomi ve kaynak verimliliği alanında;

 • Dayanıklı materyal tasarımı,
 • Geri dönüştürülebilir materyal tasarımı,
 • Atıkların alternatif kaynak olarak kullanımı yer almaktadır.

Düşük karbon ekonomisi başlığı altında ise;

 • Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde üretimi,
 • Yenilenebilir enerji depolama,
 • Ulaşım ve binalarda enerji verimliliği gibi konular bulunmaktadır.

Son olarak çevresel ve insan sağlığı başlığı altında;

 • Güvenli tasarımlar,
 • Operasyon güvenliği,
 • Sıfır atık yönetimi,
 • Endüstriyel atıkların azaltılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular odak noktası olmaktadır.[1]

Teknolojik Gelişmelere Odaklanılacak Olan Başlıklar

 1. Gelişmiş Malzemeler
 • İleri işlemler için katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi,
 • Zorlu koşullar altında yüksek performanslı kompozitlerin geliştirilmesi,
 • Zorlu ortamlarda performans gösteren kaplamalar geliştirilmesi,
 • Pillerin / enerji depolama performansının iyileştirilmesi,
 • Dairesellik için malzeme tasarımı (örneğin, kompozitler için daireselliğe göre tasarım),
 • Gelişmiş malzeme takibi, ayırma ve geri dönüşüm için katkı maddeleri,
 • Membranların ayırma seçiciliğinin ve enerji performansının arttırılması,
 • Sürdürülebilir biyobazlı kimyasal ve malzemelerin geliştirilmesi,
 • 3D baskıyı ilerletmek için malzeme işlevselliğinin geliştirilmesi.
 1. İleri Proses Teknolojileri
 • Daha sağlam ve toleranslı üretim süreçleri, (ör; Daha az saflaştırılmış CO2 akımları, farklı / çoklu hammadde kaynaklarının biyo rafinerilerde entegrasyonu),
 • Mevcut ve alternatif hammadde türlerinin daha iyi değerlendirilmesi için plazma ve mikrodalga teknolojileri gibi alternatif enerji formları ile yoğunlaştırılmış işlemler,
 • Yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmesi, elektrokatalitik elektrotların ve kompakt elektroliz hücrelerinin muhasebeleştirilmesi dahil olmak üzere elektrokimyasal ve elektro katalitik işlemler,
 • H2 üretiminde ve CO2 valorizasyonunda güneş ışığının doğrudan kullanımı için gelişmiş elektrofotokatalitik sistemler,
 • Membranlar dahil gelişmiş ayırma teknolojileri, adsorpsiyon ve entegre reaktif ayırma teknolojileri ve esnek termal ayırma,
 • Su döngüsünü kapatmak için suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, su simbiyozu, merkezi olmayan su arıtma sistemleri ve veri analizi, gelişmiş algılama teknolojileri ile gelişmiş su operasyonları ve arıtımı,
 • Küçük ve orta ölçekli kimyasal prosesler için daha sürdürülebilir sürekli üretim sistemleri için modüler konsept ve yeni, gelişmekte olan pazarlarda rekabetçi bir yaklaşım,
 • Daha yüksek seçicilik ve düşük enerji tüketimi için katalizör rasyonel tasarım ve geliştirme,
 • Yakıtların, dökme ve özel kimyasalların verimli üretimine ve aynı zamanda yeni hammadde kaynaklarından polimerlerin üretilmesine yönelik enzimler ve mikroorganizma mühendisliğini içeren endüstriyel biyoteknoloji tabanlı süreçler.
 1. Dijitalleşmenin Etkinleştirilmesi
 • Yeni dijital teknolojilerin ArGe, süreç geliştirme ve tesis mühendisliği süreçlerine etkisini arttırmak,
 • Tüm süreç ve ürün yaşam döngüleri için Digital Twins’i (ilk prensip modellerini, veriye dayalı modelleri, semantik modelleri birleştirerek) uygulamak,
 • Çoklu sensor veri füzyonu ve tesis güçlendirmesi dahil, kapalı döngü proses izleme ve kontrolü için gelişmiş algılama ve proses analitik teknolojisi (PAT),
 • Bilişsel tesisler tahmini bakım ve üretimin kendi kendini organize etmesi dâhil olmak üzere diğer model tabanlı teknolojilerle birlikte gelişmiş veri analizi, yapay zeka ve model öngörücü kontrol sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Verilerin depolanması (örneğin, Veri paylaşım platformları) ve siber güvenliğin özellikleri (örneğin, işlem kaydetme işlemi) dahil olmak üzere verilerin kalitesi ve güvenilirliğinin ele alınması,
 • Elektrik şebekesi (talep yeri yanıtı) ve endüstriyel simbiyoz ile entegrasyon gibi optimize edilmiş sürdürülebilirlik ve çeviklik için tesislerin ve kimyasal tesislerin / parkların entegre üretim yönetimi,
 • Veri zincirleri ve müşterilerden gelen geri bildirimler ve döngüsel ekonomi yönleri de dahil olmak üzere lojistiğin tüm yönlerinin dijitalleştirilmesi, değer zincirlerinin tamamını izlemek için dağıtılmış defter teknolojilerini kullanarak;
 • Dijital operatörlerin desteği ile gelişmiş kontrol ve optimizasyon sistemleri ile insanların / operatörlerin yeni işbirliği biçimleri.

[1] SusChem Strategic Research and Innovation Agenda, page 19-25, http://www.suschem.org/newsroom/suschem-identifies-key-technology-priorities-to-address-eu-and-global-challenges-in-its-new-strategic-research-and-innovation-agenda