Proje Adı
IS2H4C
Tematik Alan
Çevre
Başlangıç Tarihi
2024
Süre
48 ay
Ufuk Avrupa

IS2H4C

Proje konsepti, farklı kaynaklardan elde edilen enerji (solar, rüzgâr vb.), endüstriyel atıklar (atık su, biyo atıklar, atık ısı vb.), endüstriyel merkezlerde üretilen hidrojen (H2) ve ısı dağıtım merkezlerindeki atık ısıyı toplayarak endüstriyel, kentsel ve kırsal alanlara aktarımı yoluyla döngüsel bir ekonomi yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin odak noktası, endüstriyel simbiyoz ve kentsel ekosistemlerdeki sektörler arası iş birliği yoluyla çelik, seramik, ilaç ve kimya sektörleri gibi ağır endüstrilerin hidrojen geçişi için değer zincirlerinin yeniden tasarlanmasıdır. Amaç, temiz bir enerji kaynağı olarak hidrojeni kullanarak ve hem endüstri hem de kentsel topluluklara fayda sağlayan yenilikçi çözümler geliştirerek döngüsel bir ekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir.

Proje Görselleri