Su Kaybını Önleyerek İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Katkı Sağlayacağız!

Su Kaybını Önleyerek İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Katkı Sağlayacağız!

İklim değişikliği tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de derinden etkiliyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nde, sanayileşme ve nüfus artışının etkisiyle yaşanan çevresel değişimler ve su kullanımındaki artış dikkat çekiyor. Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yavaşlatma çabasına, İMMİB de yeni projelerle katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında yeni bir proje ile çevre duyarlılığını destekleyeceğiz. Aralık ayında faaliyete başlayacak olan “Su Kaybının Önlenmesiyle İklim Değişikliğine Dayanıklılık ve Uyumun Teşvik Edilmesi” Projesi ile,

  • Kimyasal ürünler ve metal olmayan mineral ürünler üreten sektörlerde su yönetimi konusundaki bilinci artırmayı,
  • En iyi mevcut teknikleri belirleyerek su kullanımını optimize etmeyi ve
  • Bu sektörlerin iklim değişikliğiyle başa çıkma kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyeceğiz.

Bu hedefler doğrultusunda projemiz boyunca şu faaliyetleri gerçekleştireceğiz:

  • Belirlenen Alt Sektörlerde İklim Değişikliği Etki Analizlerinin Yapılması: Su varlığı analizi, sektörel iklim göstergelerinin analizi, gelecekteki iklim değişikliği etki projeksiyonları ve sosyo-ekonomik göstergelerin analizi
  • İlgili Sektörlerde Birim Başına Kullanılan Su Miktarlarının Belirlenmesi: 350 firma üzerinde anket uygulamaları, istatistiksel değerlendirmeler ve rapor hazırlama
  • En İyi Mevcut Tekniklerin Analizi ve “Uygulama ve İşbirliği” Platformunun Kurulması: Avrupa pilot bölgelerinde su yönetimi uygulamalarını analiz etmek ve bu verileri açık kaynaklı çevrimiçi platformda derlenmesi
  • Belirlenen ‘En İyi Mevcut Teknik’ Alanlarına Ziyaretler ve Karakterizasyon Raporunun Hazırlanması: Seçilen alanlardan gerçek, somut ve doğru veriler toplanması
  • Uygulanabilir En İyi Mecut Teknikler için bir girişim başlatılması, belgesel ve kılavuzların hazırlanması
  • Sektörel En İyi Mevcut Teknikler Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri: Toplanan verilerin uygulanabilirliği ile ilgili olası sorunları ele almak ve endüstrinin su yönetimi tekniklerine hızlı adaptasyonunu hızlandırmak
  • Bakanlık Düzeyinde Eylem Planı Hazırlığı: Projelerin sonuçlarına şeffaflık ve kamu katılımını sağlamak, projenin sürdürülebilirliğini artırmak ve çoğaltılabilirliğini artırmak

İklim değişikliğinin etkilerini azaltma hedefiyle su kaybı konusunda atacağımız adımlara eşlik etmek için projemizi takipte kalın!