Erasmus+ 2024 Rehberi Yayınlandı

Erasmus+ 2024 Rehberi Yayınlandı

Erasmus+ Programı için 2024 Program Rehberi yayınlandı! Yeni fırsatları kaçırmamak için program hakkında önemli detayları yakalayın.

Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından desteklenen eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan bir programdır.

Bu programın başlıca hedefleri arasında kaliteli eğitim ve öğrenim ile gençlerin demokratik toplumda etkili bir şekilde yer alması amacıyla fırsatları artırmak bulunmakta. Ayrıca, AB’nin yenilik kapasitesini artırmayı ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmeyi amaçlar. Eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliğini destekleyerek bilgi ve beceri boşluğunu kapatmaya katkıda bulunur.

Erasmus Programı ve 2021 – 2027 uygulama dönemi ile ilgili önemli detayları bu yazımızda bulabileceğiniz gibi bu programın fonlama fırsatlarını içeren çağrılara ise Funding&Tender Opportunities Portal’dan ulaşabilirsiniz. (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search)

Erasmus+ Programı’nın Temel Öncelikleri

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik: Program, dezavantajlı gruplara ve katılımcılara odaklanarak bu hedeflere ulaşmayı, AB içinde ve dışında farklı hedef grupların bu fırsatlara erişiminde karşılaşabilecekleri engelleri ele almayı amaçlar.
 • Dijital Dönüşüm: Erasmus+ Programı, Avrupa’nın dijital dönüşüm sürecine insan odaklı destek sağlamayı ve yapay zeka, dezenformasyon gibi toplumsal sorunlara etkili çözümler sunmayı hedefler.
 • Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele: Erasmus+ Programı, AB’nin öncelikli hedeflerinden biri olan çevre ve iklim eylemine odaklanarak, özellikle yeşil geçiş stratejisinin bir parçası olarak 2050’ye kadar iklim nötrlüğe geçişin başarılı olabilmesi için okullar, eğitim kurumları ve üniversitelerin önemli bir rol oynadığını vurgular.
 • Demokratik Hayata Katılım, Ortak Değerler ve Sivil Katılım: Erasmus+ Programı, vatandaşların demokratik süreçlere sınırlı katılımını ve Avrupa Birliği hakkındaki bilgi eksikliğini ele alarak, onların topluluklarına ve AB’nin siyasi ve sosyal yaşamına aktif olarak katılmalarındaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmaya çalışır.

Erasmus+ Programı’nın Yapısı

 • Ana Eylem 1 – Bireylerin Hareketliliği:

Öğrenciler, öğretmenler, gençler ve spor çalışanları gibi bireylere diğer ülkelerde öğrenim veya mesleki deneyim fırsatları sunar.

 • Ana Eylem 2 – Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği:
  • İşbirliği Ortaklıkları: Organizasyonlara faaliyetlerin kalitesini ve etkinliğini artırma, ağlarını güçlendirme ve uluslararasılaşma konularında destek olur.
  • Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Programa daha küçük örgütlerin ve bireylerin erişimini genişletmeyi amaçlar.
  • Mükemmeliyet Ortaklıkları: Avrupa Üniversiteleri, Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri ve Erasmus+ Öğretmen Akademilerini destekler.
  • İnovasyon Ortaklıkları: İnovasyonu ve yaratıcılığı destekler, eğitim ve öğretim sistemlerini modernleştirir.
 • Ana Eylem 3 – Politika Geliştirme ve İşbirliği Desteği:

Bu bileşen, gençlik örgütlerini ve büyük kuruluşları destekler, gençlikle ilgili AB politikalarının uygulanmasını kapsar. AB eğitim, öğrenim, gençlik ve spor politika ajandasının hazırlanmasını ve uygulanmasını destekler. Bu unsur, European Youth Together eylemini kapsar.

 • Jean Monnet Eylemleri: Avrupa entegrasyonu alanında öğretim ve araştırmayı destekler. Bu bileşen şu unsurları kapsar: Yükseköğretim alanında Jean Monnet ve Eğitim ve öğretimin diğer alanlarında Jean Monnet.

Erasmus+ Programı’na Katılım Gösterebilecek Aktörler

 • Erasmus+ projelerine katılmak isteyen bireyler genellikle AB Üye Devletleri veya Programa bağlı üçüncü ülkelerde yer almalıdır.
 • Yükseköğretim, mesleki eğitim ve spor gibi bazı alanlarda, Programa bağlı olmayan üçüncü ülkelerden katılımcılara da kapı açılmıştır.
 • Katılım sağlayan kuruluşlar:
  • Katılımcı kuruluşlar AB Üye Devletleri veya Programa bağlı üçüncü ülkelerde yer almalıdır.
  • Gerçek kişiler, Erasmus+ Ulusal Ajanslarına veya EACEA Yürütme Ajansına doğrudan başvuruda bulunamazlar.
  • Ancak, tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşlar, temsilcileri adına hukuki yükümlülükleri yerine getirebiliyorsa istisnai durumlarda katılabilir.
  • AB organları, konsorsiyumun bir parçası olamaz.
 • Uygun ülkeler:
  • AB Üye Devletleri ve programa asosiye Üçüncü Ülkeler bu program kapsamındaki projelerde yer alabilir.
  • Belirli durumlarda ve AB çıkarları doğrultusunda, Programa asosiye olmayan üçüncü ülkelerden hukuki aktörler de Erasmus+ eylemlerine katılabilir.

Erasmus+ Fırsatlarına Başvuru

1) Kayıt: Her başvuru sahibi aşağıdaki şekilde kayıt olmalıdır:

 1. Yürütme Ajansı tarafından yönetilen faaliyetler için, başvuru sahipleri, bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortaklar Funding and Tender Opportunities Portal’a (FTOP) kaydolmalı ve bir Katılımcı Kimlik Kodu (PIC) almalıdır;
 2. Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen faaliyetler için, başvuru sahipleri https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc Kuruluş Kayıt Sistemi üzerinden kayıt yaptırmalı ve bir Kuruluş Kimliği almalıdır.

2) İlgili eylem/alan için program kriterlerine uygunluğun kontrol edilmesi

3) Mali koşulların kontrol edilmesi

4) Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi

Eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarında önemli bir girişim olarak Erasmus+, çeşitli arka planlardan gelen bireylere güç vermeye devam ediyor. Birlikte daha kapsayıcı, yeşil ve dijital olarak güçlenelim! Rehbere ulaşmak için: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-11/2024-Erasmus%2BProgramme-Guide_EN.pdf