SEE BRIDGE Projesi, güçlü bir konsorsiyumla yolculuğuna başladı!

SEE BRIDGE Projesi, güçlü bir konsorsiyumla yolculuğuna başladı!

Enerji yoğun endüstrilerde faaliyet gösteren sosyal ekonomi KOBİ’leri ve aracı kuruluşların yeşil ve dijital süreçleri ile SKDM sürecine uyum sağlamalarını desteklemek hedefiyle yola çıkan SEE BRIDGE Projesi Avrupa Komisyonu’nun Tek Pazar Programı kapsamında destekleniyor.

SEE BRIDGE projesinin amacı, enerji yoğun endüstrilerde faaliyet gösteren sosyal ekonomi küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SE SMEs) kapasitelerini artırmak, yeşil ve dijital üretime geçişlerini hızlandırmak için destek sağlamaktır. Özellikle, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmayı amaçlayan projede çeşitli eğitim, danışmanlık ve finansal destek araçları sunulacaktır.  Böylece, SKDM ve diğer çevresel düzenlemelerle ilgili bilgi paylaşımının arttırılması ve bu işletmeler arasında işbirliği ve etkileşimin teşvik etmesi planlanmaktadır.

Sosyal ekonomi, işletmelerin sadece kar elde etme amacı gütmeyip aynı zamanda toplumsal ve çevresel amaçlara odaklanan bir iş modelini ifade eder. Projenin hedef kitlesindeki SE KOBİ’ler, enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler olup, yeşil ve dijital dönüşümle ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. SKDM, AB’deki ithalatçıları ithal ettikleri ürünlerin karbon ayak izine karşılık gelen karbon sertifikalarını almak zorunda bırakacak ve bu da enerji yoğun endüstrileri etkileyecektir.

24 ay sürecek olan proje süresince bu hedeflere dönük etkili faaliyetler gerçekleştirilecek.

 • Yeşil ve dijital dönüşümde en iyi uygulamaların araştırılması
 • KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümlerini destekleyecek fon imkanlarının haritalandırılması
 • KOBİ’leri destekleyecek rehberlerin hazırlanması
 • Bilgilendirme ve danışmanlık toplantıları
 • KOBİ ve aracı kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi
 • KOBİ ve aracı kuruluşların ihtiyaçlarının analizi
 • Aracı kuruluşlar için  öğrenme aktiviteleri
 • Beceri yönetimi eğitimleri ve web seminerleri
 • Koçluk ve mentorluk hizmetleri
 • KOBİ’ler için açık çağrı yoluyla doğrudan finansal destek hizmeti
 • Yeşil ve dijital dönüşüm konuları odağında partner havuzu oluşturulması
 • Çevrimiçi ve yerinde ulusötesi işbirlikli öğrenme aktiviteleri
 • Sektörler arası işbirliği ve network webinarları
 • Yeşil dijital dönüşümde KOBİ’leri destekleyen aracı kuruluşlar için yeni bir sürdürülebilir iş modelinin geliştirilmesi

Yeşil ve dijital dönüşümde etkin bir rol oynamak ve SKDM uyumlu hale gelmek isteyen işletmeler için eğitim, danışmanlık ve finansal destek sağlayarak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunuyoruz. Eğer siz de işletmenizi yeşil ve dijital bir geleceğe taşımak istiyorsanız, SEE BRIDGE projesi ile tanışın ve bu dönüşümde bir adım öne çıkın. Fırsatları kaçırmamak için bizi takipte kalın, çünkü geleceğe hep birlikte daha güçlü bir adım atmaya hazırız!