2023 Emisyon Açığı Raporu

2023 Emisyon Açığı Raporu

Sıcaklıklar yeni zirvelere ulaştı, dünya emisyonları azaltmada yine başarısız oldu.

Emisyon Açığı Raporu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’in yıllık İklim müzakerelerinden önce her yıl yayımlanan bir raporudur.

2023 İklim Eylem Açığı Raporu,  2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlama hedefine ulaşmak için küresel emisyonların yeteri kadar azaltılamadığını gösteriyor. Rapora göre, mevcut taahhütler emisyonları sadece %1,8 azaltmaya yetiyor. Bu, 2100 yılına kadar küresel ortalama sıcaklığın 2,7 °C ile 3,6 °C arasında artması anlamına geliyor.

Emisyonların azaltılmasında en büyük rolün fosil yakıtlarda olduğunu gösteren rapora göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar küresel emisyonların %73’ünü oluşturuyor. Bu nedenle, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadelede kilit önem taşıyor.

İklim Değişikliğinin Etkileri

İklim değişikliğinin etkilerinin halihazırda hissedildiği raporda açıkça gösteriliyor. 2022 yılında dünyanın birçok yerinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Bu sıcaklıklar kuraklıklara, sel felaketlerine ve orman yangınlarına neden oldu. İklim değişikliğinin etkileri gelecekte daha da şiddetleneceğinden azaltmak için acil eyleme ihtiyaç var.

Acil Eylem Çağrısı

Rapor, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli olan eylemlerin hükümetler, şirketler ve bireyler tarafından birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hükümetler, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için politikalar ve düzenlemeler uygulamalı. Şirketler, daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmalı ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için önlemler almalıdır. Bireyler de daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseyerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunabilirler.

İklim değişikliğiyle mücadelede daha yüksek başarı için aşağıdaki acil eylemlere dikkat çekiliyor:

  • Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için acil eyleme geçilmelidir.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar artırılmalıdır.
  • Enerji verimliliği artırılmalıdır.
  • Ormanlar korunmalı ve yeniden ağaçlandırılmalıdır.
  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeni teknolojiler geliştirilmelidir.

Rapora şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023