Avrupa’nın Yeşil Geleceği İçin Önemli Adım: Net Sıfır Sanayi Yasası’nın Geçici Anlaşması İmzalandı!

Avrupa'nın Yeşil Geleceği İçin Önemli Adım: Net Sıfır Sanayi Yasası'nın Geçici Anlaşması İmzalandı!

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa’nın endüstriyel teknoloji üretimini sürdürülebilir ve çevre dostu bir yöne taşıyacak olan Net Sıfır Sanayi Yasası üzerinde geçici bir anlaşmaya vardılar. Bu yasa, Avrupa Birliği’nin karbon salınımını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yasanın odak noktalarından biri, net sıfır teknolojilerin belirlenmesi ve bu teknolojilere yatırım yapılmasını teşvik etmek için gerekli kriterlerin oluşturulmasıdır. Bu kriterler, karbonsuzlaştırmaya en fazla katkı sağlayacak teknolojileri belirlemeyi ve bu teknolojilere öncelik verilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, stratejik teknolojilere erişimi kolaylaştırmak ve Avrupa’daki işgücünün yetkinliklerini artırmak için önlemler de öngörülüyor.

Yasa aynı zamanda belirli hedeflere ulaşma ilerlemesini ölçmek için belirli kriterler belirliyor. Bu kriterler arasında, AB’nin stratejik teknoloji ihtiyaçlarının belirli bir yüzdesini karşılama ve belirli ürünlerin dünya üretimine kıyasla gelişmesini sağlama gibi hedefler bulunuyor.

Geçici anlaşma, izin prosedürlerinin basitleştirilmesi, endüstriyel vadilerin kurulması ve kamu alımlarının düzenlenmesi gibi çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Bu, net sıfır teknolojilere yatırım yapmayı daha çekici hale getirecek ve bu teknolojilerin daha geniş bir şekilde benimsenmesini teşvik edecek. Son olarak, Net Sıfır Sanayi Yasası, Avrupa’nın net sıfır endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yasa, Avrupa’nın Yeşil Anlaşma Sanayi Planı çerçevesinde daha geniş bir sürdürülebilirlik çabasının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Daha fazla bilgi için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/06/net-zero-industry-act-council-and-parliament-strike-a-deal-to-boost-eu-s-green-industry/