SEE BRIDGE Projesi KOBİ’lerin ve Aracı Kuruluşların Yeşil ve Dijital bir Gelecek Kurmalarına Destek Olacak!

SEE BRIDGE Projesi KOBİ'lerin ve Aracı Kuruluşların Yeşil ve Dijital bir Gelecek Kurmalarına Destek Olacak!

Avrupa Birliği tarafından desteklenen SEE BRIDGE Projesi alüminyum, demir, çelik, hidrojen, gübre, elektrik, maden gibi enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve/veya döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve yeşil dönüşüm konularında çalışmalar gerçekleştiren firmalara destek olacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve KOBİ’lere çeşitli hizmetler sunan aracı kuruluşların yeşil ve dijital dönüşüm ile SKDM konusunda farkındalıklarını ve kapasitelerini artırmak için web seminerleri, eğitimler, atölye çalışmaları ve koçluk-mentörlük oturumları düzenlenecek. Bu etkinliklerin çerçevesini belirlemek ve daha iyi hizmetler üretilmesini sağlamak için firmaların ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik anketler hazırlandı. Bu anketleri doldurarak etkinliklerin içeriklerini siz belirleyebilirsiniz!

KOBİ’lere yönelik anketimiz: https://forms.gle/ybraKyem7prMKmNU9

Aracı kuruluşlara yönelik anketimiz: https://forms.gle/xxSGDaUide6mLZYN6