EY’den Türkiye’deki Şirketlerin İklim Değişikliğiyle Mücadeledeki Duruşunu Ele Alan Önemli Araştırma

EY'den Türkiye'deki Şirketlerin İklim Değişikliğiyle Mücadeledeki Duruşunu Ele Alan Önemli Araştırma

İklim değişikliğiyle mücadeleye dair araştırmalar, Türkiye’de iklim değişikliğine dair verilen taahhütlerin gerçekleşme durumlarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Türkiye’de şirketler ilkim değişikliği konusunda önemli taahhütler verse de bunların tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkilerinin ölçülmesi çoğu zaman mümkün olmuyor.

EY Türkiye’nin gerçekleştirdiği 2023 Sürdürülebilir Değer Çalışması, Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği konusundaki duruşları, aldıkları aksiyonlar ve bunların sonuçlarına dair önemli tespitler ortaya koyuyor. Araştırmanın en temel bulguları Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği taahhütleri konusunda hevesli ve iddialı olduğunu ancak bunları yerine getirmenin ve etkilerini ölçmenin her zaman tam olarak mümkün olmadığına işaret ediyor. Oran olarak bakıldığında Türk şirketlerin emisyon azaltım taahhütleri küresel rakiplerine göre daha yüksek ama bu hedeflerin sayısal karşılığı daha düşük seviyelerde kalmaktadır.

Türkiye’deki şirketler iklim değişikliği ve çevresel değerleri son derece önemsiyor. Ancak veriye dayalı yaklaşımların olmaması ve iklim değişikliğine karşı atılacak adımların etkilerinin ölçülmesindeki zorluklar hala önemli bir engel teşkil ediyor. İklim değişikliğine karşı eylemlerde iş birliği de diğer bir önemli eksik. Türkiye’deki şirketlerin karşılaştığı zorluklardan birisi de iklim değişikliği gündemini uygulamakta zorlanıyor.

Şirketlerin iklim değişikliği konusundaki eylemleri yeterince hızlı ilerlemiyor ve sonuçlarını hızlı göstermiyor. Yüksek sayıda şirketin iklim değişikliği taahhütleri bulunmasına rağmen bu taahhütler çoğunlukla yetersiz kalıyor. Aslında, hızlı harekete geçen aktörlerin daha yüksek değer elde ettiği ve daha etkili mali sonuçlar elde ettiği gözlemleniyor. İklim yatırımları finansal değer yaratma açısından pozitif etkiye sahip ve çevresel hedeflerle iş hedefleri arasında tercih yapmadan da ilerlemek mümkün. Şirketlerin taahhütleri konusunda kendilerini geliştirdikçe elde edecekleri faydalar da katlanarak artıyor. İklim değişikliğine karşı uygulanan eylemlerin yürütülmesi konusunda yaşanan zorlukları aşmanın yolu ise koordinasyon ve iş birliğinden geçiyor.

Araştırmanın önemli vurgularından biri de değer odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarının beklenenden daha fazla değer ürettiği ve gelişime katkı sağladığı üzerinedir. Bu da iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinde yolun başında olan şirketler için motive edici bir etkidir. Finansal ve çevresel değerlerin birlikte önceliklendirilmesi, yaratılacak değer açısından da önemli bir fayda sağlıyor. İklim stratejilerinde yol aldıkça şirketlerin getirileri de giderek artacaktır.

İklim stratejilerinde şirketlerin ilerleyişine engel olan unsurlar arasında dış etkenler kadar ekipler arası iş birliği eksikliği de önemli bir yer tutuyor. Bir aksiyon kararı alındığında bunun üzerine tüm kademelerde fikir birliği oluşturulması ve iş birliği sağlanması eylemlerin uygulanmasını kolaylaştırıyor. Yine de bu eylemlere katılacak kişi veya grup sayısı arttıkça koordinasyon ve ilerlemeyi sağlamak zorlaşabilmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede en çok vurgulanan dış etkenler arasında veri ve teknoloji eksiklikleri, finansman konusunda yaşanan zorluklar, müşteri davranışlarını dönüştürmenin zorluğu, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, yeni regülasyonlara ilişkin belirsizlikler ve bu eylemler sırasında ihtiyaç duyulan becerilere sahip kişileri işe almakta yaşanan zorluklar yer alıyor.

Şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinde karşılaştığı zorluklara karşın geliştirdiği önlemlerin başında stratejik ortaklıklar geliştirmek yer alıyor. Rakipler, politika yapıcılar, akademi, tedarikçiler, STK’lar ve bu alanda çalışan start-up’larla önemli iş birlikleri geliştirildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca bu süreçte ihtiyaç duyulan yeteneklerin geliştirilmesi için yapılan ve yapılacak yatırımlar da mücadeleye güç katacaktır.

Son olarak, bu araştırmada değer odaklı sürdürülebilirliği benimsemenin yollarına dair de önemli bilgiler sunulmaktadır. Bu yollar arasında yüksek hedefler belirlemek, ölçümleri yoğunlaştırmak, iş birlikleri kurmak, tedarik zincirlerini işin içine dahil etmek ve yeteneklere yatırım yapmak gibi uygulamalar yer alıyor. Araştırmayı daha detaylı incelemek için bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/tr_tr/pdf/ey-turkiye-surdurulebilir-deger-calismasi-2023.pdf