“Tek Madde, Tek Değerlendirme” Kimyasal Değerlendirme Reformu

“Tek Madde, Tek Değerlendirme” Kimyasal Değerlendirme Reformu

Avrupa Komisyonu, kimyasal değerlendirme süreçlerini hızlandırmak, şeffaf hale getirmek ve basitleştirmek amacıyla ‘tek madde, tek değerlendirme’ kimyasal değerlendirme reformu önerisini kabul etti.

Üç yasama önerisiyle AB genelinde kimyasalların değerlendirmesini kolaylaştırmak, bilgi tabanını güçlendirmek ve kimyasal risklerin erken tespitini sağlamak hedefleniyor. Öneriler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında toksik olmayan bir çevre ve sıfır kirlilik hedefine ulaşma amacını taşımaktadır.

Bu reform, vatandaşlara, şirketlere ve yetkililere basitleştirilmiş ve şeffaf erişim, uyumlu süreçler ve güçlendirilmiş değerlendirmeler sağlayarak fayda sağlayacaktır. Yeni önlemler, olası risklerin tanımlanması ile düzenleyici eylem arasındaki boşluğu kısaltacak ve insan sağlığı ile çevre için daha hızlı koruma sağlayacaktır.

Kabul edilen reform kapsamında, tıbbi cihazlar, oyuncaklar, gıda, pestisitler ve biyositler gibi ürünlerde kullanılan kimyasalların güvenlik değerlendirmeleri için görevler dört AB kurumu arasında yeniden tahsis edilecek. Strateji kapsamında belirtilen iki önemli önlem, “uzmanlık ve kaynakların kullanımını rasyonelleştirmek için kimyasallarla ilgili teknik ve bilimsel çalışmanın AB ajanslarına yeniden atanması” ve “AB ajansları arasında sorumlulukların net bir şekilde tahsis edilmesi ve iyi bir işbirliğinin sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Tekliflerin amacı Avrupa Kimyasallar Ajansı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa İlaç Ajansı arasında kimyasallarla ilgili işbirliğini güçlendirmek ve bilimsel çalışmaları pekiştirmektir. Ek olarak, Ortak Veri Platformu oluşturularak AB mevzuatı kapsamında derlenen kimyasal verilere tek noktadan erişim sağlanacak ve biyoizleme verileri toplanarak politika yapıcıları bilgilendirilecektir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, “bir madde, bir değerlendirme” sürecine doğru bir adım atmayı ve kimyasallarla ilgili eylemleri önceliklendirirken daha fazla şeffaflık sağlamayı taahhüt etmiştir. Sürdürülebilirlik İçin Kimyasallar Stratejisi, “bir madde, bir değerlendirme” yaklaşımını daha da geliştirmiş ve kimyasal güvenlik değerlendirmelerinin genel etkinliğini, tutarlılığını ve şeffaflığını artırmayı amaçlamıştır.

Küresel kimyasal üretiminin artışı karşısında yasal düzenlemeleri geliştirmeyi amaçlayan bu reformlar, Avrupa Komisyonu’nun 2020’de yayınladığı Sürdürülebilirlik İçin Kimyasallar Stratejisi’nin bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Reforma dair daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6413