Yenilikçi Üretim ile Katma Değer: YAY-YÜKA Platformu

Proje Adı
Yenilikçi Üretim ile Katma Değer: YAY-YÜKA Platformu
Tematik Alan
Ar-Ge & İnovasyon
Web Site
https://www.yayyukaplatformu.com/
Başlangıç Tarihi
2022
Süre
18 ay
Kalkınma Ajansı

Yenilikçi Üretim ile Katma Değer: YAY-YÜKA Platformu

İstanbul sanayisinin; Ar-Ge sonuçlarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini sağlayan bilgi teknoloji transferi ve ticarileştirme faaliyetleri ile yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi ile katma değeri yüksek, rekabetçi ve verimli üretim yapabilmesi için yenilik ve organizasyon yeteneklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Görselleri