polynSPIRE Projesindeki Son Gelişmeler

polynSPIRE Projesindeki Son Gelişmeler

Plastik monomerlerin ve dolgu malzemelerinin kimyasal olarak geri kazanımı theme.

Gerçek teknolojiyi pilot tesislerde göstermek, aynı zamanda da endüstriyel ortamlara yaklaşan gerçek denemelerde plastik malzemelerin geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen polynSPIRE Projesi son dönemlerine yaklaşıyor.

polynSPIRE’ın son dönemdeki çalışmaları, gelecek teknolojileri geliştirmek için teknik gereksinimleri belirlemeye yönelik devam ediyor.

Yeni teknolojik gelişmelerin doğasında bulunan zorluklar, belirli malzemelerin seçimi ve hammadde akışlarındaki mevcut karmaşıklık projenin son aşamasında karşılaşılacak ana zorluklar olarak öngörülüyor. 

polynSPIRE Projesi’nin odaklandığı inovasyon ayaklarından biri de düşük kaliteli plastik atıkların çelik endüstrisinde karbon kaynağı olarak kullanımının değerlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için proje ortaklarından CSM, FENO, HTT ve I.blu, bir güvenlik sürecinde kullanılacak malzeme özelliklerini incelemek, karakterize etmek ve çelik dökümhanesi sürecinde bir besleme sistemi olarak mevcut bir Elektrik Ark Ocağına monte edilecek özel pnömatik enjektör geliştirmek için çalıştı. Bu çalışmalarda %30-50’lik bir başlangıç kömür (fosil yakıt) ikame oranı elde edilerek endüstriyel denemeler başarıyla gerçekleştirildi. Böylece, bu uygulanabilir ve gelecek vaat eden teknoloji, çelik sektörünün bazı prosesleri karbondan arındırmasına ve hatta hammadde maliyetlerini düşürmesine fırsat sağlayacak.

Endüstriyel denemelerin tamamlanmasının ardından, tüm süreç verilerinin makine öğrenimi yoluyla toplanması ve işlenmesinden oluşan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu teknikler, Elektrik Ark Ocağında kullanılan ve elde edilen malzeme atığı ile işlenmiş ürün açısından çeşitli senaryoları göz önünde bulundurarak en iyi süreç konfigürasyonu yapmaya ve analiz etmeye olanak sağlayacak.

Proje kapsamında elde edilen sonuçlar olumlu olmakla birlikte, sektöre yeni gelişmeler de getiriyor. Plastik ile ilgili yürütülen faaliyetlere ek, yönetmeliklerin ve atık akışlarının iyileştirilmesi için çalışılması da oldukça büyük bir öneme sahip.

Elektrikli Ark Ocağından çelik üretimi için plastik kullanımı, cüruf köpürme kavramı, plastikler için yeni bir enjeksiyon sistemi tasarımı ve kurulumu gibi plastik geri dönüşümü ve yeniden kullanımı hakkında daha fazla bilgiye polynSPIRE Projesi bülteninden ulaşabilirsiniz.