KOBİ’lere Avrupa Birliği’nden Destek

KOBİ'lere Avrupa Birliği'nden Destek

KOBİ Aracı (Hızlandırıcı), KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Programın 19 Mayıs 2020 tarihli başvuru döneminde sadece “Green Deal” politikasında belirlenen amaçlara katkı yapan başvurular kabul edilecektir. Bu kapsamda çevre, enerji, bio-çeşitlilik, emisyon azaltımı gibi konulardaki başvurular önem taşımaktadır. Başvurular %70 oranında ve 2.5 Milyon Euro’ya kadar destelenecektir. Program ayrıca 15 Milyon Euro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sunmaktadır. Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.