Dünyanın En Büyük Bütçeli Sivil Ar-Ge Programı Ufuk Avrupa Başvurularında Adım Adım Nelere Dikkat Edilmeli?

Dünyanın En Büyük Bütçeli Sivil Ar-Ge Programı Ufuk Avrupa Başvurularında Adım Adım Nelere Dikkat Edilmeli?

Avrupa Birliği Çerçeve Programları, çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği Birlik Programı yapısıdır. Çerçeve Programlarının dokuzuncusu olan Ufuk Avrupa Programı, 2021-2027 yılları arasında devam edecek. Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge programının çeşitli tematik alanlarda ve farklı konu başlıklarında açık çağrıları bulunuyor. Her çağrı özelindeki detaylı bilgilere Funding & Tenders Portal (Finansman ve İhale Portalı) üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Peki uygun çağrıyı bulduktan sonra başvurularda nelere dikkat etmek gerekiyor?

Başvuruya Hazırlık Aşaması

 1. Öncelikle teklif çağrısının amaçlarını ve yönergelerini anlamak için Ufuk Avrupa Çalışma Programı dikkatlice okunmalıdır.
 2. Acele edilmemeli ve uygunluk kriterlerinin karşılandığından emin olmak amacıyla, çağrının gereksinimlerinin dikkatli bir şekilde okunmasına zaman ayırılmalıdır.
 3. AB politika hedefleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi önemlidir.
 4. Teklif değerlendirme kriterleri dikkatlice incelenmeli ve anlamak için zaman ayırılmalıdır.
 5. Konsorsiyumlarda tamamlayıcı uzmanlığa sahip, farklı ülkelerden güçlü ortakların biraraya getirilmesi oldukça önemlidir. Doğru proje ortaklarını bulmak için ortak arama araçları ve ağları kullanılmalıdır.
 6. Projelerin nasıl tasarlandığına ve ortaklıkların nasıl kurulduğuna dair fikir edinmek amacıyla CORDIS web sitesi aracılığıyla AB tarafından finanse edilen geçmiş ve devam eden projelerin incelenmesi faydalı olabilir.
 7. Güncel teklif çağrılarına ilişkin Bilgi Günleri düzenlenmektedir. Her bir çağrıyı açıklamak için yapılan bu etkinlikler, finansmana açık konular hakkında bilgi edinmek ve soru sormak için harika bir fırsattır. Canlı olarak katılım sağlanamayan durumlarda da sonradan etkinlik kayıtları izlenebilir.
 8. Ülkelerde bulunan Ulusal İrtibat Noktası (NCP) ile iletişime geçip, destek alınabilir. Bazı NCP’ler proje tekliflerinin hazırlanmasına ilişkin eğitimler de sağlamaktadır.
 9. Gereksiz hatalardan veya teknik aksiliklerden kaçınmak için gönderimler son dakikaya bırakılmamalıdır. Teklif taslağı son çağrı tarihinden önce istenilen sıklıkta yeniden açabilir ve değiştirebilir.

Teklif Hazırlık Aşaması

 1. Genel proje metodolojisi ana hatlarıyla çizilmeli ve projeyle ilgili olabilecek tüm unsurlar iyi bir şekilde organize edilmelidir. Bu, projenin çağrının hedefleriyle ve değerlendirme kriterleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olacaktır.
 2. Projenin zamanlama ve mali kaynaklar açısından uygulanabilir olması için, bütçenin farklı iş paketlerindeki iş yüküyle eşleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 3. Tüm teklif yazma süreci için bir zaman çizelgesinin oluşturulması, her şeyin son teslim tarihine kadar tamamlanmasına yardımcı olacaktır.
 4. Finansman ve İhale Portalı’ndaki başvuru sisteminde bulunan, başvurulan finansman programına uygun kılavuz ve şablonlar kullanılmalıdır. Doğru şablonu kullanmanın bir kabul edilebilirlik koşulu olduğu unutulmamalıdır.
 5. Proje fikri çok fazla veya çok iddialı hedefler ile abartılmamalı, gerçekçi olmalıdır.
 6. Etik ve güvenlik konularına yer verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 7. Eğer varsa, toplumsal cinsiyet boyutlarının nasıl ele alınacağının açıklaması yapılmalıdır.
 8. Üye Devletlerden ve İlişkili Ülkelerden kamu kurumları, araştırma kuruluşları veya yüksek öğretim kurumları olan tüzel kişiler için zorunlu olan ayrıntılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’nın (GEP) sunulması gerekmektedir.
 9. Sayfa sınırını aşmamaya özen gösterilmelidir. Örneğin; Araştırma ve Yenilik Eylemi (DEA) ve Yenilik Eylemi (IA) için en fazla 45 sayfa sınırı varken; Koordinasyon ve Destek Eylemi (CSA) için sınır 30 sayfadır.

Projenin Etki Bölümünün Hazırlanması

 1. Projenin ele almayı amaçladığı zorluğun önemi ve neden şimdi ele alınması gerektiği net bir şekilde açıklanmalıdır. Sağlanan argümanlar, sorunun neden ve kimin için önemli olduğunu açık bir şekilde göstermelidir.
 2. Önerilen müdahalenin de pazar, endüstri, teknoloji, çevre veya genel olarak toplum üzerinde uzun vadeli nasıl bir etkisi olacağı açıklanmalıdır.
 3. Projenin Ufuk Avrupa Çalışma Programı’nda belirtilen beklenen sonuçlara ve etkiye nasıl katkıda bulunabileceği iyi düşünülmelidir.
 4. Yasal yükümlülüklere nasıl uyulacağı açıklanmalıdır. Yasal yükümlülükler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ufuk Avrupa Model Hibe Sözleşmesi‘ni kontrol edilmeli ve ilgili video izlenmelidir.
 5. Konsorsiyumun projeyi yürütmek için ne kadar uygun olduğu gösterilmelidir. Bu, projeye liderlik eden kuruluşların ve bireylerin ilgili kapasiteleri vurgulanarak, iyi yapılandırılmış bir proje yönetim planı, net bir rol dağılımı, etkili yaygınlaştırma ve iletişim stratejileri ve bir risk azaltma yaklaşımı sunularak yapılabilir.
 6. Proje sonuçlarının etkisini artırmak için etkinlikler planlanmalı ve İletişim, Yaygınlaştırma ve Ticarileştirme kavramları arasındaki farklar iyi öğrenilmelidir.
 7. Projedeki hedefler, faaliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki bağlantı net bir şekilde açıklanmalıdır.
 8. Sonuçlar, çıktılar ve etki kavramları birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Kaynak: https://rea.ec.europa.eu/news/common-mistakes-avoid-when-applying-horizon-europe-funding-2023-02-09_en