COSME Türkiye- İMMİB Ön Koçluk Görüşmeleri

COSME Türkiye- İMMİB Ön Koçluk Görüşmeleri

Kümelerin Uluslarasılaşması (#ClustersGoInternational) çağrısı özelinde COSME Türkiye ekibi ile ön koçluk görüşmemizi gerçekleştirdik.

Toplantı kapsamında, açık olan ve açılacak olan çağrılar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Proje kapsamında verilecek olan koçluk hizmetlerinin detayları tanıtıldı. İMMİB’nin faaliyet alanları ayrıca projelendirmek istediği yeni fikirler ve COSME Programı kapsamında açılacak çağrılardan nasıl faydalanabilecekleri tartışıldı. Kümelenme, konsorsiyum kurma ayrıca Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu (ECCP) üyeliği hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.