Cedefop, “Yeni Nesil Beceri İstihbaratı” üzerine bir doküman yayınladı!

Cedefop, “Yeni Nesil Beceri İstihbaratı” üzerine bir doküman yayınladı!

Cedefop, “Yeni Nesil Beceri İstihbaratı” üzerine bir doküman yayınladı!

Etkili politika oluşturma yoluyla mesleki eğitim ve öğretimi (VET) geliştirmeyi amaçlayan Cedefop, mesleki eğitim konusunda önemli tespitlere işaret etmekte. Yeni yayınlanan bu dokümanda, Avrupa Birliği’nin demografik değişim, dijital dönüşüm, yeşil geçiş ve diğer megatrendlere uyum sağlamak için bir beceri devrimine ihtiyaç duyduğu konusunda geniş bir uzlaşma olduğunu belirtiyor. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için, ilgili, öğrenci odaklı, kapsayıcı ve verimli mesleki eğitim ve öğretimin (VET) önemli olduğu vurgulanıyor. VET ve beceri politikaları ile ekonomik, sosyal, çevresel ve göç gibi diğer politika alanları arasında güçlü bağlantılar kurmak için güçlü verilere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ancak yalnızca veriler ve bunlardan türetilen istatistikler ve göstergeler yeterli değil. Günümüz iş piyasalarının dinamikleri ve geniş megatrendler, bilgiyi eyleme geçirilebilir bir içgörü haline getirmek için uzman yorumlarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Cedefop, beceri ve iş piyasasıyla ilgili nicel ve/veya nitel bilgileri tanımlama, analiz etme, sentezleme ve sunma süreci olarak tanımladığı “beceri istihbaratı” terimini ele alıyor. Beceri istihbaratı ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeydeki önemli paydaşların megatrendleri ve beklentilerini iş piyasası trendlerine ve beceri ihtiyaçlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Bu bağlamda beceri istihbaratı, işgücü piyasasındaki mevcut ve gelecekteki beceri ihtiyaçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayan ‘beceri değerlendirmesi ve öngörüsü’ faaliyetlerinin bir sonucu olarak tanımlıyor. Ayrıca, beceri ve iş piyasası analizinin geçmişte farklı biçimlerde ortaya çıktığını ve bugünkü sosyo-ekonomik ortamda farklı türde beceri öngörülerini birleştirmenin gerekliliğini vurguluyor. Beceri istihbaratının güvenilir olması için çok düzeyli paydaş katılımının kritik olduğunu belirtiyor ve beceri öngörülerinin etkili olması için stratejik tasarımın, üretimin ve kullanımın bakanlıklar, eğitim sağlayıcıları, iş dünyası temsilcileri, sendikalar, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, ebeveynler ve öğrenciler gibi tüm paydaşlar arasında gerçekleşmesi gerektiğini vurgulanıyor.

Son olarak, beceri istihbaratının hem talep hem de arz tarafını göz önünde bulundurmanın önemine işaret ediliyor ve bu tür bir beceri öngörüsünün insanların becerilerine yatırım yapmayı, aynı zamanda kaliteli işlere yatırım hususunu içerdiğini ifade ediliyor.

Daha fazlası için: https://www.cedefop.europa.eu/files/9190_en.pdf