AWARE Projesi Açılış Toplantısı

AWARE Projesi Açılış Toplantısı

Kimya ve maden sektörlerinde su yönetimi ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan AWARE Projesi açılış toplantısı İstanbul’da İMMİB ve Su Politikaları Derneği ev sahipliğinde 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşti. Sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katıldığı toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de katılım gösterdi. İMMİB YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinlikte açılış konuşmalarını İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun KIRLIOĞLU, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi H. Süha TAŞPOLATOĞLU ve İMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Vedat ÖKSÜZ gerçekleştirdi.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun YILDIZ,  Sanayi’de Su Verimliliğinin Ülkemizdeki Durumu ve Su Yönetimimiz konulu bir sunum yaptı. Ardından, ÇŞİDB İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Uzman Ömer ÖZTÜRK Bakanlığın ve İklim Değişikliği Başkanlığının ilgili konulardaki faaliyetleriyle ve yürütülen projelerle ilgili bilgiler aktardı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise İMMİB Avrupa Birliği Projeler Şubesi, projenin hedefleri, gelecek faaliyetleri ve elde edilecek çıktılar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından katılımcılar soru-cevap bölümünde hem projeye hem de su yönetimine dair sorularını ve önerilerini aktararak etkinliğe ve projeye katkılarını sundu.

Açılış toplantısında öne çıkan konular arasında ülkemizde su havzalarının durumu ve havzalar temelinde yapılacak analizlerin önemi, sanayide su yönetiminin önemi, su kaynakları ve iklim değişikliğinin karşılıklı etkileşimleri gibi konular ele alınmıştır.  Hem Su Politikaları Derneği’nin (SPD) hem de konuklar arasındaki uzmanların değindiği en önemli konuların başında sanayide su tasarrufu potansiyeli ve su kaynaklarının havzalar ölçeğinde değerlendirilip bütüncül olarak incelenmesi gerekliliği geliyordu.

Toplantıda, ülkemizde sektörler özelinde sanayide su tasarrufu potansiyeli hakkında ilgili Bakanlıklarca yapılan araştırmalar kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı ve diğer metalik olmayan ürünler imalatı sektörlerinin tasarruf potansiyellerinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Bu sektörlerde alınabilecek yatırım gerektiren tasarruf tedbirlerinin oranı, yatırım gerektirmeyenlere göre daha yüksek oranda olsa da su yönetiminin geliştirilmesi açısından önemi büyüktür.

Etkinlikte, Türkiye’nin yer altı ve yer üstü sularının durumlarını analiz edebilmek ve su mevcudiyetinin gidişatı hakkında değerlendirmeler yapabilmek için, su kaynaklarını havza ölçeğinde ele almanın gerekli olduğu dile getirildi. Su havzalarının geleceğine dair geliştirilen projeksiyonlar 2030 ve sonrasında ülkenin önemli bir bölümünün su açığı ile karşı karlıya kalacağını gösteriyor. Su tüketiminin yanı sıra iklim değişikliği de bu açığın ortaya çıkmasını hızlandıran etkenlerden olacak. Tüm ülkede olduğu kadar Marmara Bölgesinde de sanayide ve üretimde kullanılan su miktarı, önlem alınmasını gerektirecek düzeydedir.

Ülkemizde su mevcudiyeti ve su kullanımlarının durumu dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerini en net göstereceği alanlardan birisi su kaynaklarıdır. Bu nedenle İMMİB ve Su Politikaları Derneği tarafından hayata geçirilen “AWARE-Su Kaybının Önlenmesiyle İklim Değişikliğine Dayanıklılık ve Uyumun Desteklenmesi Projesi” bu konuda alınacak önlemleri odak noktasına koymaktadır. Bu proje ile, kimya ve metal olmayan mineral ürünler sektörlerinde su yönetimi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine direnç kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. En yoğun nüfus ve sanayi varlığına sahip Marmara Bölgesi bu çalışmalar için en kritik bölge özelliği taşıdığından, bu projenin faaliyet bölgesi olarak seçilmiştir.

Katılımcıların aktif katılımları ile zengin bir diyalog ortamına sahne olan toplantımıza katılım gösteren tüm konuklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Açılış toplantısının kaydına İMMİB YouTube kanalından erişebilirsiniz: https://www.youtube.com/live/pxvP03guFkc?si=IvNL_fMfQZxV3ObL