Avrupa Komisyonu Dijital Eğitim Eylem Planı

Avrupa Komisyonu Dijital Eğitim Eylem Planı

AB’nin eğitim ve öğretim sistemlerinin dijital çağa sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş olan Dijital Eğitim Eylem Planı yayımlandı.

Eylem planı;

  • Yüksek kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir Avrupa dijital eğitimi için uzun vadeli stratejik bir vizyon sunuyor.
  • Eğitim ve öğretim alanında COVID-19 pandemisinin zorluklarını ve fırsatlarını ele alıyor.
  • Dijital eğitim konusunda sektörler arası daha güçlü bir işbirliği ile eğitimi dijital çağa getirmek için birlikte çalışmanın önemini vurguluyor.
  • Dijital teknolojilerle ilgili öğretimin kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi, öğretim yöntemlerinin ve pedagojilerin dijitalleştirilmesi için gerekli altyapıların geliştirilmesi fırsatını sunuyor.

Avrupa Komisyonu 2021 – 2027 Dijital Eğitim Eylem Planı’na ulaşmak için tıklayınız.