BİLGİ MERKEZİ

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Yönetmeliği

AB Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne (CBAM veya SKD) dair yönetmelik önerisi, 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı!

DETAYLI BİLGİ

The European Green Deal - AB Yeşil Düzen

Atmosfer ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki sekiz milyon türden bir milyonu kaybolma riski altındadır. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor. "Avrupa Yeşil Düzeni" bu zorluklara yanıt olarak 2050 yılında net sera gazı emisyonu bulunmayan ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıldığı modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiyle AB'yi adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.

DETAYLI BİLGİ

Döngüsel ve Sürdürülebilir İş Modelleri

Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Finans Uzman Grubu tarafından 2019 yılında döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak için bir rapor yayınlandı.

DETAYLI BİLGİ

Ufuk Avrupa Programı Ara Misyonları

2021-2027 dönemini kapsayacak - Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 2020 yılı Eylül ayında genel hatları ile açıklandı. Belirlediği 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren “Ufuk Avrupa Misyon Ara Raporları” yayımlandı.

DETAYLI BİLGİ

Turizm Sektöründe Dijitalleşme

Yalnızca yerel değil küresel ölçekte hissedilen Covid-19 krizinden en çok etkilenen sektörlerin başında Turizm gelmektedir.

DETAYLI BİLGİ

Hammadde Hızlandırıcı Programı

Yeni başlayanlar için RM Hızlandırıcı Programı üç fazdan (Invent, Build, Grow) oluşur. Her bir faz arasında, bir sonraki aşamaya girmek için start-up'ların onaylanması gereken aşama kapıları vardır. Her aşamanın kendine özgü amaçları, süreci, finansmanı ve zaman çizelgesi bulunmaktadır. Her aşamada sağlanan destek, hem grup çalışması, bireysel koçluk hem de yerel ve ulusal ekosistemlerine demirleme girişimlerinden oluşur. Seçilen start-up'ların başarı oranını ve pazar fırsatlarını arttırması öngörülmektedir.

DETAYLI BİLGİ

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Merkezi

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu olarak adlandırılan SusChem, aynı zamanda endüstri, akademi, politika yapıcılar ve daha geniş toplumu bir araya getiren bir forumdur.

DETAYLI BİLGİ

Smart Specialization Strategy - Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Avrupa Komisyonu'nun yenilenmiş uyum politikası kapsamında tasarlanan, hem ekonominin güçlü ve potansiyelinin analizine hem de geniş paydaş katılımı ile Girişimci Keşif Sürecine (EDP) dayalı müdahale için stratejik alanların tanımlanması ile karakterize edilen, mekana dayalı bir yaklaşımdır.

DETAYLI BİLGİ